Illustrasjonsbilde Ut på turStatens Kartverk har et fantastisk norgeskart på nett, hvor man kan zoome seg ned til husnivå og tomtegrenser. Dette er rett og slett det offisielle digitale kartgrunnlaget for Norge! Kartverket har (under visse vilkår, som kan leses her) frigitt kartdataene for bruk i egne nettsider, på samme måte som Google Maps brukes på mange forskjellige måter rundt omkring på nettet – bare at Kartverkets kart er lysår bedre og mer detaljert for Norges del. En av de mange mulighetene dette gir, er å vise GPS-spor på kartet. IKT-Geomatiker Atle Frenvik Sveen har gitt en anvisning og laget en mal for hvordan kan man få til dette (som ikke er enkelt for en stakkar som bare kan litt enkel HTML-kode!), og det er dette jeg har brukt som grunnlag for disse sidene.

Turbeskrivelser

Nordland
Stetinden
Strandåtind

Search