Ut på Tur Høyre Topptekst
<<< Tilbake til Forsiden

Om sidene

Det har etterhvert blitt mye gratis verktøy tilgjengelig som gjør det mulig å lage flotte kart på nettet med GPS-spor, bildeposisjoner og annet inntegnet - uten å beherske HTML / CSS / Javascript etc. utenat. For områder innenfor Norge er det ingenting som kan kan måle seg med Statens Kartverks fantastiske Norgeskart på nett, hvor man kan zoome seg ned til husnivå og tomtegrenser. Dette er rett og slett det offisielle digitale kartgrunnlaget for Norge, og Kartverket har (under visse vilkår, som kan leses her) frigitt kartdataene for bruk i egne nettsider.

Mye godt kan sies om Google Maps, men ettersom de er fullstendig ubrukelige til friluftsformål, brukes ikke dette her. Bakgrunnskartene som kan velges på disse sidene er stort sett kart fra Kartverket, samt kart basert på OpenStreetMap. Sistnevnte er et digert dugnadsprosjekt på nettet, hvor alle som vil kan gå inn og redigere og legge til nye ting. Kvalitetssikringen vil nødvendigvis være ganske ymse i et slikt prosjekt, og den topografiske informasjonen er ikke i nærheten av Kartverkets produkter, men akkurat når det gjelder stier begynner de faktisk å bli bedre enn Kartverket - i hvert fall i områder hvor det ferdes endel folk, og hvor det (nesten) alltid vil være noen som bidrar til kartet. Hvis du har en Garmin tur-GPS, kan du forøvrig gå inn på Frikart.no og laste ned OSM-baserte kart for både Norge og resten av Europa gratis. De blir kontinuerlig oppdatert, så man bør i så fall hente og installere på nytt med jevne mellomrom. OSM-kartet er såkalt rutbart, d.v.s. at turplanleggings-tjenester og app'er (og Garmin GPS'en!) kan bruke det til å finne veien mellom steder. En slik tjeneste som benytter OSM-kartet er OpenRouteService.org.

I tillegg til Kartverket og OSM, er det også lagt til et satelittkart fra Esri. Dette er kanskje ikke fullt så bra som Google Map's satelittkart, men sistnevnte er både kronglete, og visstnok ulovlig, å bruke utenfor Googles egen kartmotor.

Teknisk: For de eldre kartene har jeg benyttet OpenLayers, etter en oppskrift publisert av IKT-Geomatiker Atle Frenvik Sveen. OpenLayers er imidlertid ganske tunge saker, som for en stor del gikk langt over mitt hode, og jeg klarte aldri å få inn andre typer bakgrunnskart utover Kartverket sine. Så dukket Leaflet opp, som var langt enklere å håndtere, i hvert fall for oss glade amatører, så nå er dette som brukes på nye sider. Her var det også enkelt å legge inn mulighet for å velge bakgrunnkart fra alle mulige kilder. For Leaflet fant jeg også en oppskrift fra Bjørn Sandvik på å hente inn geo-taggede bilder fra Google-album og få de lagt på som klikkbare miniatyrbilder på kartet. Oppdatering: Google endrer stadig på bildetjenestene sine, så bilder derfra fungerer ikke lenger. Det er sikkert mulig å bruke andre tjenester, om man finner ut hvordan det kodes, men nå legger jeg bildene inn på samme nettsted som sidene - som var den eneste alternative måten jeg fant ut av...


Eksempler på kartgrunnlag

I kartene på disse sidene kan man altså velge mellom forskjellige typer bakgrunnskart. I enkelte områder med mye detaljert informasjon kan det se litt rotete og uoversiktlig ut, og da er det bare å prøve et annet kartgrunnlag. Bare vær oppmerksom på at mens OpenStreetMap-kart kan være veldig bra når det gjelder å vise stier, så kan det mangle mye topografisk informasjon! (Og mangle nesten helt i noen områder.)


Kartverket - Topo

Kartverket - Grunnkart

Kartverket - Gråtone

Kartverket - N50

OpenStreetMap - Standard

OpenStreetMap - Open Cycle Map