Ggranvik.no U t   p å   T u r

Brusand-Ogna, Hå
Ggranvik.no >  Ut på Tur >  Brusand-Ogna
  Fullskjerm-kart Klikk på plusstegnet oppe til høyre i kartet for å velge kartlag
Turmål: Kystlangs fra Brusand til Ogna Distanse: 8,1 km Høydeforskjell: Ubetydelig
Atkomst: Lokaltog til Brusand stasjon, og fra Ogna st. etterpå - eller omvendt.
Tur langs et flott (og via tog godt tilgjengelig) stykke av Jærens kyst. Rikelige bademuligheter hele veien - når vanntemperaturen innbyr til slikt da, og det kan være høyst variabelt selv midt på sommeren i disse trakter, ettersom man har Nordsjøen rett inn... Turen tar en først på sti over enga langs det fredete våtmarksområdet mellom Brusand-bebyggelsen og stranda, deretter langs den over 2,5 lange og fantastiske Brusanden. Opp fra stranda kommer man til en turvei (som opprinnelig var et stykke av Jærbanen da denne var smalsporet) som følges et lite stykke, før man kommer ned til et annet flott strandområde; Holmasanden. Videre til Ogna går det over svaberg, jorder og grusvei til stasjonen. Det er sti mesteparten av veien fra Brusanden til Ogna, men det kan være litt vanskelig å se akkurat hvor den går over svabergene.


Klikk på et bilde for å se det i større format.

Brusand stasjon, Jærbanen.

Vår i våtmarksområdet mellom stranda og Brusand

Strandlinjen langs Brusanden.

I strandkanten på Brusanden.

Vindfull dag på Brusanden.

Holmasanden.

Turvei mellom Brusand og Ogna (opprinnelig en gammel jernbanetrasé fra smalspor-tiden).

Holmasanden.

Brenninger mot Laugaberget utenfor Ogna.

Strandlandskap ved Osen, Ogna.

Osen, ved Ognasanden.

Ogna stasjon.

© 2011 Geir A Granviken    postggranvik.no
Kode for sporvisning på Norgeskartet ved Atle Frenvik Sveen.  Tillegg: Lightbox2, Proj4js