Ut på Tur Høyre Topptekst
Gamle Drammensbanen Spikkestad-Brakerøya Turbeskrivelse
Rute     Evt. adkomst/retur     Fullskjerm-kart (Her kan man også se hvor bildene er tatt)

Klikk på stabel-ikonet øverst til høyre for å velge kartbakgrunn og viste elementer

Startpunkt for turer på Gamle Drammensbanen har tradisjonelt vært Gullaugkleiva, ettersom traseen herfra og videre til Spikkestad har bestått av det gamle sporet, pluss at Spikkestad tunell I (som kommer ut ved Gullaugkleiva) har vært stengt/avsperret. Nå er imidlertid sporet revet, og strekningen anlagt som turvei med grusdekke (Bortsett fra det lille stykket mellom Spikkestad stasjon og Industriveien, hvor spor og sviller er fjernet, men ellers består av ballast-pukk). Tunellen er pr. nå ikke formelt en del av turveien, men er farbar, tjener som bilvei for beboerne på Enga, og brukes jevnlig av lokale syklister og turgjengere. I skrivende stund (mai 2019) opplyses det imidlertid at kommunen skal gå i gang med sikringsarbeider, for å hindre at stein eller betongstykker kan falle ned fra tunneltaket, og man oppfordrer til at tunellen ikke benyttes før disse arbeidene er gjennomført. Det vurderes også å installere lys, men dette er ikke bestemt ennå. Slik det er nå, er det stupmørkt i den midterste delen, ettersom tunellen ligger i en kurve, så man bør absolutt ha en lykt!

Om turen skal gjøres som en runde med start og mål på samme sted, kan det være en fordel å starte nede på Gullaug. Det er nemlig noen harde oppstigninger opp Gullaugkleiva, og da slipper man å avslutte turen med disse. Selve banen går jevnt og slakt nedover hele veien fra Gullaugkleiva, takket være at det er en jernbanetrasé, med sine særdeles rigorøse krav til stigningsforhold. Norske hovedlinjer skal ha maks. 25 promille stigning (1 meter opp pr. 40 meter bortover), men på linjer hvor det også går godstog, noe det jo gjorde på Drammensbanen, er grensen 12,5 promille - som er så og si flatt! Det er derfor ikke noe problem å sykle motsatt vei heller.

Hvis man starter fra Spikkestad stasjon, så er det en liten bit ut fra stasjonen der det er oppført et nytt kirkebygg midt i den gamle jernbanetraseen, og det er ikke noen naturlig vei forbi dette. Man bør derfor sykle forbi det gamle stasjonsbygget, og ta til høyre over den nye broen som krysser banetraseen. Ved enden av broen er det tråkket opp en liten bratt sti ned til den gamle jernbanetraseen, men ettersom denne strekningen fortsatt består av grov pukk, kan man like gjerne ta nedover Industriveien til den gjør en nittigraders sving til venstre, men herfra fortsette rett frem på en ny veistump som forbinder Industriveien og Gamle Drammensvei, og som er bygget på det gamle banelegemet. Når denne veistumpen gjør en sving til høyre, fortsetter man rett frem på linja/turveien som tar av her.

Herfra er det strake veien på Gamle Drammensbanen helt til man kommer til Reistad i Lierbakkene. Bortsett fra at hvis man ikke skulle ønske å sykle gjennom den første tunellen, så kan man ta av opp en bratt kneik fra Enga, like før tunellen, og så følge veien over og opp igjen til linja rett utenfor den andre tunellinngangen (se kart). Ved Reistad må man krysse FV282 (Lierbakkene) rett etter rundkjøringen, hvor banen tar av igjen ned til venstre. Så er det igjen strake veien helt til den ender opp ved Hegsbroveien rett utenfor Lierbyen. På kartet ser man tydelig at deler av den gamle jernbanelinja i dag er Ringeriksveien, hvor det er forbudt for gående og syklende, så her må man forlate linja og sykle gjennom Lierbyen, inntil man kommer til rundkjøringen ved Heggtoppen. Hvis formålet er å utforske den gamle Drammensbanen, bør man imidlertid svinge innom gamle Lier stasjon, som fortsatt står der, med et togsett ved perrongen som tjener som pub (og som aldri vil kunne komme derfra igjen p.g.a. manglende spor både foran og bak!).

I sørenden av rundkjøringen ved Heggtoppen fortsetter banen som gang- og sykkelsti hele veien inn til Drammen. Den aller siste biten langs E18 er vel egentlig ikke den gamle banen, da traseen her fortsatte over det som nå er motorveien og inn mot dagens spor ved Brakerøya. Skal man helt til Brakerøya stasjon, tar man ned til høyre etter broen over E18. Foreslått rute tilbake mot Gullaug eller Spikkestad går på veien langs godssporet på Lierstranda, og deretter på lite trafikkerte veier og gang-/sykkelstier, så man behøver ikke sykle en eneste meter langs den sterkt trafikkerte E134 (tidligere RV 23). Den stiplete linjen på kartet markerer en foreslått forbindelse mellom start- og endepunktene for banen, men denne kan naturligvis modifiseres - eller man tar rett og slett banen tilbake igjen også, og har da en stigning på under 2 promille nesten hele veien!

Se bildene i full størrelse (åpnes i ny fane)

Område Østlandet
Kommune, Fylke Røyken / Lier, Buskerud
Distanse Spikkestad-Brakerøya: 14,8 km
Retur via Gullaugkleiva: 8,2 km
Høyde Spikkestad/Brakerøya/Diff. 139 / 3 / -123 m
Stigning/Fall Spikkestad-Brakerøya 54 / 190 m (ca)

Høydeprofil Spikkestad-Brakerøya

Lenker

Geir A. Granviken Mai 2019

© 2016 Geir A Granviken   postggranvik.no