F o t o r e p o r t a s j e r

World Cup Kombinert og Skiflyging Vikersund 12 - 15 mars 2009
Med Holmenkollen under ombygging før VM i 2011, ble det tradisjonelle Holmenkollrennet i år erstattet med World Cup i Skiflygingsbakken i Vikersund 14. og 15. mars, med laghopping lørdag og individuelt renn søndag. I tillegg ble også World Cup-avslutningen i kombinert lagt hit, med renn de samme to dagene. Prøvehoppingen i skiflygingsbakken startet 2 dager før, og ettersom all hopping i en skiflygingsbakke skal foregå i offisiell regi, med rennledelse, jury etc. på plass, var dette et arrangement over 4 dager.

Det var ingen liten oppgave Vikersund hadde påtatt seg, med til sammen 4 hopprenn i to forskjellige bakker og 2 langrenn, over 2 dager, men man gjennomførte dette med glans, i et prikkfritt arrangement hvor alt gikk etter oppsatt tidsplan!


Kombinert     Skiflyging     Diverse     Flying Team Vikersund-folk

All bruk av bilder fra disse sidene er kun tillatt etter avtale!

© 2009 Geir A Granviken    ggranvikonline.no