flag-icon_no Velkommen til Geir A. Granvikens fotosider! På galleriet her har jeg prøvd å samle et utvalg av de bildene jeg selv synes er best, mens mer omfattende samlinger finnes under de oppgitte linkene. Bruk av bilder, fra disse sidene eller nett-galleriene det er linket til, må avtales (untatt de som er merket Creative Commons). Mer informasjon finnes her.

flag-icon_uk Welcome to Geir A. Granviken’s photo site! In the gallery here I have tried to make a selection of the photos I personally think are the best, while more extensive collections may be found under the given links. Use of photos, from these pages or from the sites linked to, requires an agreement (except those marked «Creative Commons»). More information may be found here.

Åpne

Fotogalleri / Photo Gallery

 

Andre samlinger/Other Collections:

Logo 500px    Logo Google+    Logo Flickr    Logo Smugmug    Logo Getty Images

Skihopping/Ski Jumping    Hyggen (Mitt hjemsted!/My hometown!)

© 2014 Geir A. Granviken